WOJEWÓDZKA RADA TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE
 
Stowarzyszenie, które powstało w 1982 roku. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.

Prezentacja sylwetek oraz osiągnięć zawodowych osób kierujących Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Informacje o terminach i treściach posiedzeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Galeria zdjęć nowych oraz archiwalnych, zebranych w trakcie całego okresu działalności Towarzystwa

Więcej...

Sejmiki i zjazdy

Terminy i informacje dotyczące organizacji sejmików oraz zjazdów WRTR, a także relacje tekstowe i fotograficzne z tych wydarzeń

Szkolenia

Informacje na temat szkoleń organizowanych przez WRTR lub inne instytucje związane z Towarzystwem, terminy, relacje

Konferencje

Tematy i terminy planowanych konferencji organizowanych przez WRTR, relacje z odbytych wydarzeń

Biogramy regionalistów

Lista osób posiadających biogramy, które dostępne są w siedzibie WRTR

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne 2017

09-01-2017

Spotkanie Opłatkowe Regionalistów 2017   W dniu 7 stycznia 2017 roku na Zamku Lubelskim odbyło się uroczyste Spotkanie Świąteczne i Noworoczne Regionalistów. którego organizatorami byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, Wojewódzki Ośrodek Kultury...

Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne

03-01-2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystw Regionalnych na coroczne Spotkanie Opłatkowe Regionalistów, które odbędzie w dniu 7 stycznia 2017r. o godz. 10.30 na Zamku w Lublinie.

XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny

09-11-2016

XIV Semik WRTR Krasnystaw/Żółkiewka 7-9 paźdizernika 2016r.   W dniach 7-9 października 2016 roku Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie wspólnie zorganizowali XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny...

Artykuły i czasopisma

Najnowsze oraz archiwalne artykuły i czasopisma związane z WRTR, z różnych obszarów województwa lubelskiego

Rozmaitości

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach konferencjach, ciekawostki, istotne dla regionu sprawy

O towarzystwach

Informacje o ogłoszenia związane z innymi towarzystwami działającymi w województwie lubelskim

Archiwum

Zbiór archiwalnych artykułów, które w przeszłości pojawiały się na internetowej stronie WRTR