WOJEWÓDZKA RADA TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE
 
Stowarzyszenie, które powstało w 1982 roku. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.

Prezentacja sylwetek oraz osiągnięć zawodowych osób kierujących Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Informacje o terminach i treściach posiedzeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Galeria zdjęć nowych oraz archiwalnych, zebranych w trakcie całego okresu działalności Towarzystwa

Więcej...

Sejmiki i zjazdy

Terminy i informacje dotyczące organizacji sejmików oraz zjazdów WRTR, a także relacje tekstowe i fotograficzne z tych wydarzeń

Szkolenia

Informacje na temat szkoleń organizowanych przez WRTR lub inne instytucje związane z Towarzystwem, terminy, relacje

Konferencje

Tematy i terminy planowanych konferencji organizowanych przez WRTR, relacje z odbytych wydarzeń

Biogramy regionalistów

Lista osób posiadających biogramy, które dostępne są w siedzibie WRTR

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Konferencja "Pod hetmańską buławą"

19-04-2018

W dniach 14-15 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja „Pod hetmańską buławą”. Wydarzenie to miało na celu uświetnienie kilku rocznic: 400 lat od nadania wielkiej buławy koronnej hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu,...

Reaktywacja Regionu Lubelskiego

18-04-2018

Drodzy Regionaliści,w związku z reaktywacją "Regionu Lubelskiego" zachęcamy do przesyłania tekstów, które mogły by zostać opublikowane na łamach naszego czasopisma.Z dużym uznaniem spotkają się te teksty, które dotyczą Waszych Małych...

Zmarła Pani Janina Głąb

27-03-2018

Z przykrością informujemy, że w dniu 26 marca zmarła pani Janina Bogumiła Głąbowa, inicjatorka założenia i wieloletnia Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej, założycielka pierwszej w gminie Izby Tradycji, autorka licznych...

Artykuły i czasopisma

Najnowsze oraz archiwalne artykuły i czasopisma związane z WRTR, z różnych obszarów województwa lubelskiego

Rozmaitości

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach konferencjach, ciekawostki, istotne dla regionu sprawy

O towarzystwach

Informacje o ogłoszenia związane z innymi towarzystwami działającymi w województwie lubelskim

Archiwum

Zbiór archiwalnych artykułów, które w przeszłości pojawiały się na internetowej stronie WRTR