WOJEWÓDZKA RADA TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE
 
Stowarzyszenie, które powstało w 1982 roku. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.

Prezentacja sylwetek oraz osiągnięć zawodowych osób kierujących Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Informacje o terminach i treściach posiedzeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Galeria zdjęć nowych oraz archiwalnych, zebranych w trakcie całego okresu działalności Towarzystwa

Więcej...

Sejmiki i zjazdy

Terminy i informacje dotyczące organizacji sejmików oraz zjazdów WRTR, a także relacje tekstowe i fotograficzne z tych wydarzeń

Szkolenia

Informacje na temat szkoleń organizowanych przez WRTR lub inne instytucje związane z Towarzystwem, terminy, relacje

Konferencje

Tematy i terminy planowanych konferencji organizowanych przez WRTR, relacje z odbytych wydarzeń

Biogramy regionalistów

Lista osób posiadających biogramy, które dostępne są w siedzibie WRTR

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

XVI Sejmik Towarzystw Regionalnych

14-10-2019

            W dniach 20-22 września 2019 roku Regionaliści z Województwa Lubelskiego zgromadzili się w Puławach na XVI. SejmikuTowarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Spotkanie koncentrowało się wokół dwóch niezwykle istotnych rocznic – 80....

Konferencja w Opolu Lubelskim

14-03-2019

W dniach 23-24 lutego 2019 roku Regionaliści z Województwa Lubelskiego zgromadzili się w Opolu Lubelskim na konferencji pod hasłem "Lubelszczyzna w lecie 1944 r. Oczekiwania a rzeczywistość społeczno - polityczna".            ...

Spotkanie Opłatkowe Regionalistów - 12 stycznia 2019 roku

28-01-2019

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie od ponad 30 lat koncentruje swą działalność na popularyzowaniu idei małych ojczyzn, upowszechnianiu kultury, pielęgnowaniu zwyczajów i tradycji polskiej oraz integracji osób zaangazowanych w...

Artykuły i czasopisma

Najnowsze oraz archiwalne artykuły i czasopisma związane z WRTR, z różnych obszarów województwa lubelskiego

Rozmaitości

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach konferencjach, ciekawostki, istotne dla regionu sprawy

O towarzystwach

Informacje o ogłoszenia związane z innymi towarzystwami działającymi w województwie lubelskim

Archiwum

Zbiór archiwalnych artykułów, które w przeszłości pojawiały się na internetowej stronie WRTR