WOJEWÓDZKA RADA TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE
 
Stowarzyszenie, które powstało w 1982 roku. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.

Prezentacja sylwetek oraz osiągnięć zawodowych osób kierujących Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Informacje o terminach i treściach posiedzeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Galeria zdjęć nowych oraz archiwalnych, zebranych w trakcie całego okresu działalności Towarzystwa

Więcej...

Sejmiki i zjazdy

Terminy i informacje dotyczące organizacji sejmików oraz zjazdów WRTR, a także relacje tekstowe i fotograficzne z tych wydarzeń

Szkolenia

Informacje na temat szkoleń organizowanych przez WRTR lub inne instytucje związane z Towarzystwem, terminy, relacje

Konferencje

Tematy i terminy planowanych konferencji organizowanych przez WRTR, relacje z odbytych wydarzeń

Biogramy regionalistów

Lista osób posiadających biogramy, które dostępne są w siedzibie WRTR

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Konferencja "Przyroda i jej pomniki w małych ojczyznach…

18-06-2018

W dniach 9-10 czerwca 2018 roku odbyła się w Zwierzyńcu kolejna konferencja zorganizowana przez WRTR w Lublinie. Jej tematem przewodnim było motto: „Przyroda i jej pomniki w Małych Ojczyznach”. Wybór...

Konferencja "Pod hetmańską buławą"

19-04-2018

W dniach 14-15 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja „Pod hetmańską buławą”. Wydarzenie to miało na celu uświetnienie kilku rocznic: 400 lat od nadania wielkiej buławy koronnej hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu,...

Reaktywacja Regionu Lubelskiego

18-04-2018

Drodzy Regionaliści,w związku z reaktywacją "Regionu Lubelskiego" zachęcamy do przesyłania tekstów, które mogły by zostać opublikowane na łamach naszego czasopisma.Z dużym uznaniem spotkają się te teksty, które dotyczą Waszych Małych...

Artykuły i czasopisma

Najnowsze oraz archiwalne artykuły i czasopisma związane z WRTR, z różnych obszarów województwa lubelskiego

Rozmaitości

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach konferencjach, ciekawostki, istotne dla regionu sprawy

O towarzystwach

Informacje o ogłoszenia związane z innymi towarzystwami działającymi w województwie lubelskim

Archiwum

Zbiór archiwalnych artykułów, które w przeszłości pojawiały się na internetowej stronie WRTR