WOJEWÓDZKA RADA TOWARZYSTW REGIONALNYCH W LUBLINIE
 
Stowarzyszenie, które powstało w 1982 roku. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.

Prezentacja sylwetek oraz osiągnięć zawodowych osób kierujących Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Informacje o terminach i treściach posiedzeń Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Więcej...

Galeria zdjęć nowych oraz archiwalnych, zebranych w trakcie całego okresu działalności Towarzystwa

Więcej...

Sejmiki i zjazdy

Terminy i informacje dotyczące organizacji sejmików oraz zjazdów WRTR, a także relacje tekstowe i fotograficzne z tych wydarzeń

Szkolenia

Informacje na temat szkoleń organizowanych przez WRTR lub inne instytucje związane z Towarzystwem, terminy, relacje

Konferencje

Tematy i terminy planowanych konferencji organizowanych przez WRTR, relacje z odbytych wydarzeń

Biogramy regionalistów

Lista osób posiadających biogramy, które dostępne są w siedzibie WRTR

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

XIV Zjazd Towarzystw Regionalnych w Międzyrzecu Podlaskim

06-11-2018

XIV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Drogi do Niepodległości w Małych Ojczyznach.   W dniach 5-7 października 2018 roku na gościnnej Ziemi Podlaskiej w Międzyrzecu Podlaskim zgromadzili się przedstawiciele 116  Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny.  W...

Nowy Zarząd WRTR

24-10-2018

W dniu 6 października 2018 roku w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się Walne Zgromadzenie WRTR. Podczas tego spotkania wybrano nowe władze. W Zarządzie WRTR zasiedli: Prof. Marian Surdacki - Przewodniczący Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk - I...

Artykuły i czasopisma

Najnowsze oraz archiwalne artykuły i czasopisma związane z WRTR, z różnych obszarów województwa lubelskiego

Rozmaitości

Informacje o wydarzeniach, spotkaniach konferencjach, ciekawostki, istotne dla regionu sprawy

O towarzystwach

Informacje o ogłoszenia związane z innymi towarzystwami działającymi w województwie lubelskim

Archiwum

Zbiór archiwalnych artykułów, które w przeszłości pojawiały się na internetowej stronie WRTR